Oferujemy
jakość
i doświadczenie

Polityka Jakości

Polityka Jakości

TOR-KAR-SSON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa świadczy usługi budowy, przebudowy, remontów i utrzymania infrastruktury tramwajowej, kolejowej, metra oraz spawanie termitowe.

Naszym celem jest kompleksowe spełnienie potrzeb i wymagań naszych Klientów. Chcemy utrzymać opinię partnera rzetelnego i godnego zaufania. Będąc w stałym kontakcie z Klientami, znając i rozumiejąc ich potrzeby chcemy stale doskonalić rozwiązania organizacyjne w naszej działalności przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości prowadzonych prac.

Naszą Politykę Jakości realizujemy poprzez:

  • działanie firmy w sposób maksymalizujący zadowolenie Klienta, spełnianie jego wymagań i oczekiwań, co pozwoli na osiągnięcie stabilnej pozycji na rynku,
  • w miarę możliwości obustronnie korzystny i stabilny rozwój kontaktów z Klientami i podwykonawcami,
  • nadzór organizacji pracy, który zapewni wysoki standard oferowanych przez nas usług i terminowość ich wykonania,
  • utrzymywanie posiadanej infrastruktury w dobrym stanie technicznym;
  • zgodność z mającymi zastosowanie w naszej działalności wymaganiami prawnymi i innymi w zakresie jakości,

Gwarancją realizacji niniejszej Polityki jest zaangażowanie pracowników i ich identyfikacja z firmą. Wszyscy pracownicy znają, rozumieją i realizują cele i zadania wynikające z naszej Polityki Jakościi.